Henkilökunta

Pirkanmaan Hammaslääkäriaseman ammattitaitoinen henkilökunta palvelee sinua joustavasti ja ystävällisesti, jotta hammaslääkärikokemuksesi olisi miellyttävä. Ota yhteyttä ja varaa oma hammashoitoaikasi jo tänään!

Hammaslääkärit

Marja HeinonenMarja Heinonen

Olen toiminut yleis­hammas­lääkärinä Pirkan­maan Hammas­lääkäri­asemalla vuodesta 1987 asti. Teen moni­puoli­sesti perus­hammas­hoitoa.

Ajanvaraus 03 212 3584
Nettiajanvaraus


Hanna-Mari KairtamoHanna-Mari Kairtamo

Olen toiminut Pirkanmaan hammaslääkäriasemalla vuodesta 1998. Pyrin pitkäaikaisiin, kestäviin hoitoratkaisuihin käyttäen tavanomaisten muovipaikkausten rinnalla keraamisia- ja kultatäytteitä. Teen myös protetiikkaa (kruunut, sillat, irtoprotetiikka), implanttiprotetiikkaa, esteettisiä hoitoja (mm. laminaatit, laserilla tehostetut valkaisut, InmanAligner-oikomishoito).

Ajanvaraus 03 214 7480
Nettiajanvaraus


Sami KangasSami Kangas

Olen työsken­nel­lyt HML-asemal­la vuo­des­ta 1996 läh­tien. Teen perus­hoi­to­jen li­säk­si leik­kauk­sia, ku­ten vii­sau­den­ham­pai­den pois­to­ja ja kei­no­juur­ten ase­tuk­sia. Työs­ken­te­len myös il­tai­sin.

Ajanvaraus 03 214 6396
Nettiajanvaraus


Anne LatvanneAnne Latvanne

Olen työs­ken­nel­lyt Pir­kan­maan Ham­mas­lää­kä­ri­ase­mal­la vuo­des­ta 1991. Työ­par­ini Mir­ka Aho­sen kans­sa tee­mme pe­rus­ham­mas­hoi­don toi­men­pi­tei­tä.

Ajanvaraus 03 212 3340
Nettiajanvaraus


Seija LaitinenSeija Laitinen

Olen lähes 25 vuot­ta Tam­pe­reel­la yk­si­tyis­ham­mas­lää­kä­ri­nä toi­mi­nut yleis­ham­mas­lää­kä­ri. Teen myös pie­niä ki­rur­gi­sia ja pro­teet­ti­sia hoi­to­ja.

Ajanvaraus 03 214 7911
Nettiajanvaraus


Satu MalmlundSatu Malmlund

Olen toiminut Tampereella yleis­ham­mas­lää­kä­ri­nä yk­si­tyis­puo­lel­la yli 20 vuot­ta. Pir­kan­maan Ham­mas­lää­kä­ri­asemal­le siir­ryin mar­ras­kuus­sa 2013. Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat!

Ajanvaraus 045 168 6060
Nettiajanvaraus


Suuhygienistit

Jaana Leino

Jaana Leino

Olen toiminut Pir­kan­maan Ham­mas­lää­kä­ri­asemal­la vuo­des­ta 1992 läh­tien yhteis­työssä ham­mas­lää­kä­rien kans­sa. Toimen­kuvaani kuu­luvat ien­tau­tien perus- ja yllä­pito­hoi­dot, kuten ham­mas­ki­ven, pla­kin ja vär­jäy­mien pois­tot. Koti­hoi­don yksilöl­li­nen neu­von­ta on työ­ni kul­ma­ki­viä niin ien­tau­ti­en kuin rei­kiin­ty­mi­sen­kin osal­ta.


Hammashoitajat

Birgitt KorteBirgitt Korte


Teij ErkkiläTeija Erkkilä

 
 

 
 

 
 

 
 


Marjatta PalonenMarjatta Palonen


Mirka AhonenMirka Ahonen


Mari SaloSanna Peltoniemi


Vastaanottosihteerit

Milla MäenpääMilla Mäenpää


Outi LeppänenOuti Leppänen